Archive for מאי, 2011

אופס שגיאת הפעלה

מאי 21, 2011

א. מגניב.

ב. אהבתי את ההנדסה .

ג. RTFM !!!!!!!!

מעניין – אני אנסה את זה בקרוב

מאי 19, 2011

הפסקת לגו וקומדיה

מאי 16, 2011

קצת פוטושופ והמאה העשרים עוברת גם

מאי 11, 2011

הנה צילום עמ' מהעיתון דר תציטונג עיתון עדה חרדית מברוקלין :

שמים לב למשהו ?

הנה התמונה המקורית , אולי עכשיו תשימו לב.

כן , שמים לב עכשיו …

שתי הנשים רוטשו החוצה מהצילום ….

ההצהרה של העיתון אפילו הצליחה לבייש אותי , הם טוענים שצפייה בהילרי הלבושה להקפיד הנה פגיעה בצניעות … באמת ?

ואגב הריטוש בניגוד לחוק מכייון שתנאי הרישיון של השימוש בתמונות הבית הלבן אוסר שינויים בלי רשות הבעלים….